Prawo, Warto wiedzieć

Umowa na okres próbny a L4 – o czym warto pamiętać przy zwolnieniu lekarskim na okresie próbnym

Pracownik na okresie próbnym stara się pokazać z jak najlepszej strony. W innym przypadku raczej nie może liczyć na przedłużenie umowy  o pracę. Jednak nie wszystkie okoliczności da się przecież przewidzieć, a zwłaszcza choroby.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik zachoruje na okresie próbnym? Jakie kroki może podjąć pracodawca? Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia na zwolnieniu chorobowym? Wszystko zostało wyjaśnione poniżej! Warto zapoznać się z tymi informacjami!

Umowa na okres próbny – krótka charakterystyka

Pracodawcy bardzo często decydują się na zatrudnienie pracownika na okres próbny. W tym czasie mogą bowiem sprawdzić, czy ma odpowiednie kwalifikacja na konkretne stanowisko. Jak sobie radzi w trudnych sytuacjach? Jakie ma stosunki i podejście do pozostałych pracowników?

Zgodnie z kodeksem pracy umowa na okres próbny nie może zostać zawarta na dłużej niż 3 miesiące. Kiedy upłyną, pracodawca zobowiązany jest podjąć decyzję o tym, czy chce zatrzymać w swojej firmie danego pracownika, czy też się z nim rozstać. Mimo że umowa nie może trwać dłużej niż 90 dni, to pracownikowi w tym czasie przysługuje prawo do urlopu, wypowiedzenia i oczywiście wynagrodzenia. Może także skorzystać z zasiłku chorobowego, jeżeli zachodzi taka potrzeba!

Podpisywanie umowy o pracę na okres próbny
Źródło: Pixabay

Umowa na okres próbny a l4

Jeśli pracownik jest chory i tym samym niezdolny do pracy, to musi udać się do lekarza, który wystawi zwolnienie. W tym momencie należy zaznaczyć, że dotyczy to osób, które podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe lub dobrowolne. W przypadku umowy o pracę na okres próbny pracownik jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem. Nie musi więc pokrywać go z własnej kieszeni.

Przez pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Jeżeli czas choroby się wydłuża, to za kolejne dni wynagrodzenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS.

Trzeba też wspomnieć, że pracownik nie otrzyma wynagrodzenia chorobowego, gdy nie przepracował w firmie co najmniej 30 dni. Tak więc nie może liczyć na to, że po upływie zaledwie kilku dni, będzie mógł pójść na zwolnienie i oczekiwać wypłaty zasiłku chorobowego. Oczywiście nie oznacza to, że nie może zachorować, tyle że nie dostanie za chorobę żadnych środków finansowych.

Umowa na okres próbny a l4 – ustanie stosunku pracy

Jak wspomniano wcześniej, umowa o pracę na okres próbny może zostać zawarta tylko na 3 miesiące. Po  tym czasie pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu lub pożegnaniu pracownika. Jeżeli koniec umowy przypada na okres, kiedy pracownik nadal jest na chorobowym, to nie ma to na nią żadnego wpływu.

Gdy pracodawca nie chce przedłużać umowy, to nie ma obowiązku tego zrobić. Niepotrzebne mu są do tego żadne opinie, zarówno jego, jak i pracownika. Wyjątkiem od tej reguły są kobiety ciężarne. Z tym że musi mieć ona przepracowany minimum jeden miesiąc w danej firmy, a termin kończący umowę o pracę przypada po trzecim miesiącu. W takiej sytuacji pracodawca zmuszony jest zatrudniać kobietę aż do rozwiązania.

Co ważne, pracownik nie może ponownie zostać zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, chyba że na inne stanowisko.

Umowa na okres próbny a l4 – jak wygląda chorobowe po zakończeniu współpracy?

Kiedy pracownik zachorował i ten stan się nie zmienił nawet po wygaśnięciu umowy o pracę, to nadal przysługuje mu prawo o wynagrodzenia chorobowego. Z tą różnicą, że będzie je otrzymywał z dwóch różnych źródeł. W trakcie trwania umowy ten obowiązek będzie spoczywał na pracodawcy.

Natomiast, gdy okres zatrudnienia dobiegnie końca, to świadczenie będzie wypłacał ZUS. Pracownik może otrzymać chorobowe, również wtedy, gdy doszło do wypowiedzenia umowy o pracę. Z tym że niezdolność do pracy musi nastąpić w ciągu 14 dni od tego momentu. Na dodatek choroba musi trwać przynajmniej 30 dni nieprzerwanie.

Wynagrodzenie chorobowe - dokumenty
Źródło: Pixabay

Umowa na okres próbny – a l4 – wysokość chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego naliczana jest na podstawie miesięcznego wynagrodzenia, które było mu wypłacane przez 12 miesięcy do momentu zachorowania. Jeżeli zachorował już po wręczeniu mu przez pracodawcę wypowiedzenia umowy, to zasiłek nie może być wyższy niż 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Z reguły jednak pracownik otrzymuje 80% podstawowego wynagrodzenia. Natomiast, gdy choroba wymaga hospitalizacji, jest to 70%. W pełnej wysokości wynagrodzenie przyznawane jest osobom, u których problemy związane ze zdrowiem spowodowane są wypadkiem, mającym miejsce w drodze do pracy lub domu (powrót).

Takie samo prawo przysługuje chorym kobietom w ciąży oraz pracownikom, którzy poddają się badaniom lub zabiegom powiązanych z oddawaniem komórek, narządów lub tkanek.

Podsumowując, chorobowe w czasie trwania umowy o pracę na czas określony jest możliwe. Jednak zarówno pracodawca, jak i pracownik musi pamiętać o prawach i obowiązkach każdej ze stron. Na koniec jeszcze należy dodać, że zwolnienie lekarskie nie upoważnia pracodawcy do wręczenia wypowiedzenia, ale nie zobowiązuje też do podpisania nowej umowy.