Prawo, Warto wiedzieć

Wypowiedzenie umowy franczyzy – wzór, kiedy jest to możliwe i jak zrobić to skutecznie

Umowa franczyzy daje możliwość rozwinięcia własnej działalności gospodarczej pod nazwą już istniejącej marki. To idealne rozwiązanie dla kogoś, kto nie chce martwić się o promocję produktów czy wyposażenie lokalu. Umowę zazwyczaj podpisuje się na 5 lub 10 lat. Oczywiście zdarzają się również dłuższe kontakt.

W przypadku, gdy franczyzobiorca chce zerwać umowę szybciej, do wyboru ma kilka opcji. Najprościej jest w przypadku, gdy umowa przewiduje wcześniejsze rozwiązanie kontraktu. Najczęściej taki zapis dotyczy wypowiedzenia z powody niedopełnienia przez drugą stronę obowiązków.Co jednak w przypadku, gdy takiego zapisu w umowie nie ma?

Franczyza

Franczyza, najprościej mówiąc, to gotowa koncepcja biznesowa. Firmy umożliwiają partnerom biznesowym prowadzenie działalności pod swoją marką. Oczywistym jest, że franczyzobiorca musi spełnić szereg wymagań do tego, aby otworzyć biznes pod nazwą marki.

Niektórzy uważają, że franczyza to dobry biznes dla ludzi bez pomysłu. Oczywiście tak nie jest. Dla znacznej części franczyzobiorców ten model współpracy jest jedyną szansą na wejście w jakikolwiek biznes. Przecież wiele osób nie jest w stanie stworzyć od podstaw na przykład nowej marki telekomunikacyjnej.

Istota franczyzy polega na tym, że dana marka nakłada na franczyzobiorców obowiązek prowadzenia działalności zgodnie ze swoją wypracowana koncepcją. Która powstawała latami. Koncepcja jest przekazywana partnerom w formie pakietu franczyzowego. W jego skład wchodzą:

 • podręcznik operacyjny,
 • know-how
 • znak towarowy, czyli marka,
 • wsparcie franczyzodawcy.

Umowa franczyzy sporządzana jest między franczyzodawca a franczyzobiorcą. Nazwa franczyza często jest źle wymawiana jako franczyzna lub franszyza. Warto pamiętać, że nie są to pojęcia synonimiczne.

Wypowiedzenie umowy franczyzy

Jeśli umowa franczyzy została zawarta na określony czas, a dodatkowo nie ma w niej zapisu o możliwości wypowiedzenia oznacza to, że nie można zerwać jej przed upływem tego czasu.

W takim wypadku możemy jednak poprosić franczyzodawcę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Nie zawsze franczyzodawca się na takie rozwiązanie zgadza, jednak oczywiście jest to możliwe. Należy też jednak zrozumień franczyzodawcę  w przypadku gdy nie pójdzie on nam na rękę. W końcu dla niego jest to niemały problem.

Druga możliwą opcją, w przypadku braku w umie zapisu o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania jest sytuacja, gdzie franczyzobiorca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków. Umowa franczyzy to ogromne zaufanie do siebie nawzajem. Jeśli ktoś taką czytał, to z pewnością o tym wie.

Franczyzobiorcami najczęściej są młode osoby, zupełnie niedoświadczone w tego typu działalności. To głównie od franczyzodawcy czerpie on wszystkie informacje na temat biznesu i to on jest często dla mlodej osoby mentorem. Często zdarza się, że franczyzodawca wykorzystuje młode osoby do realizacji swoich celów i interesów. Jeśli to zaufanie zostanie wyraźnie nadszarpnięte, albo strony nie będą wywiązywać się z punktów zawartych w umowie jest możliwe jej wypowiedzenie. Dzieje się to na zasadach z art. 746 paragraf 3 Kodeksu Cywilnego.

umowa franczyzy
Źródło: Pixabay

Jak wypowiedzieć umowę franczyzy?

Warto pamiętać, że wypowiadając umowę franczyzy na podstawie wspomnianego kodeksu często wywołujemy też niestety wojnę z samym franczyzodawcą. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że taka sprawa zakończy się sądzie. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy warto skonsultować się z prawnikiem i to jemu powierzyć sporządzenie takiego dokumentu. Warto sprawdzić, czy w wypowiadanej umowie nie ma zakazu konkurencji, który obowiązuje po ustaniu kontraktu.

Wzór wypowiedzenia umowy franczyzy

Dokument, który jest wypowiedzeniem umowy franczyzy powinien zawierać następujące informacje:

 • aktualna data i miejsce sporządzenia wypowiedzenia,
 • dane franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy,
 • tytuł (np. „Wypowiedzenie umowy franczyzy”),
 • treść właściwą wypowiedzenia, która może zaczynać się od słów: „Wypowiadam umowę franczyzy zawartą pomiędzy… na okres..”,
 • informację, dotyczącą okresu wypowiedzenia (np. w trybie natychmiastowym, albo wynikającym z umowy pierwotnej),
 • powód wypowiedzenia kontraktu (może nim być wspomniane już wcześniej nie wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie),
 • zwrot grzecznościowy,
 • podpis franczyzobiorcy, albo osoby sporządzającej dokument wypowiedzenia.

Warto wspomnieć o tym, że wypowiedzenie kontraktu franczyzy nie musi wynikać z powodu winy jednej ze stron. Jeśli obie dojdą do porozumienia, może być wynikiem polubownego załatwienia sprawy. W takim przypadku najważniejszym krokiem jest ustalenie terminu wygaśnięcia kontraktu.

Natomiast w przypadku bardzo rażących i powtarzalnych zaniedbań ze strony franczyzodawcy, franczyzobiorca może odstąpić od umowy. Mówimy tutaj o anulowaniu kontraktu i możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że franczyzodawca wstąpi na drogę sądową, a prawa może ciągnąć się latami.